YÖNETİM KURULU

Başkan - Münir YAZIRLIOĞLU

Başkan Yardımcısı - İlyas TEYMUR

Genel Sekreter - Can FIRSATBUL

Sayman - Meltem NASRAOĞLU

Veznedar - Fuat ZEHHUROĞLU

Denetmen - Melina AYRANCIOĞLU

Halkla İlişkiler - İsa ŞENGÜL

 

 

 

--

Türkiye Cumhuriyeti seçim kanununun ilgili maddeleri gereğince, dört senede bir yapılan seçimle iş başına gelir. Görev ve yetkileri kurumun resmi tüzüğünde belirlenmiştir.

Yönetim Kurulunun çalışmaları aşağıda yazılı yemin töreni ile başlar.

"Cemaatimiz mensuplarının tasvipleri ile yönetim kurulu olarak seçilmiş bulunan bizler, vakfımızın ve vakfa bağlı kilisemizin, ruhani pederlerle cemaat fertlerimizin, kurulumuz faaliyeti dâhilinde bulunan tüm işlerini, hiçbir tesir altında kalmaksızın ve hiçbir tefrik gözetmeksizin ifa edeceğimize, şahsi ve hissi hareketten uzak tamamen gerçekçi bir tutumla ve adil bir şekilde vazifelerimizi yerine getireceğimize, cemaatimiz mensupları arasındaki sosyal ilişkilerin geliştirilmesinde, toplumumuzun yardımlaşma ve dayanışmasında tam bir inanç ve imanla çalışacağımıza, T.C. kanunlarına geçmişte olduğu gibi bağlı kalıp riayet edeceğimize, namus, şeref, haysiyet ve İncilimiz üzerine yemin ederiz".