RABBİN KARDEŞİ AZİZ YAKUP’U ANMA GÜNÜ

Bazılarına göre, Nişanlı Yusuf’un, sonsuza kadar bakire Meryem ile nişanlanmasından önceki karısından doğmuş oğluydu. Bu nedenle onun oğlu ve Rabbin kardeşi olarak bilindi, tıpkı Rabbin Yusuf oğlu olarak (Matta 13:55) olarak tanınması gibi. Başkalarına göre, Yusuf’un yeğeni, Yusuf’un Alfeyus olarak da bilinen kardeşi Kleyopas veya Klopas’ın ve eşi Meryem’in oğluydu. Bu Meryem de Tanrıdoğuranın kardeşi veya daha doğrusu birinci dereceden kuzeniydi. Ama yine de Yakup’a Kutsal Yazıların deyimsel dili gereği bu bağlantıdan dolayı Rabbin kardeşi dendi.

Bu nedenle onu ‘Büyük’ diye adlandırılan Zebedi oğlu Yakup’tan ayrıştırmak için İncilcilerin biri tarafından (Markos 15.40) ona ‘Küçük Yakup’ denmiştir. 34 yılında bazılarına göre Rabbin bizzat kendisi tarafından episkoposluk tahtı için seçilip Yeruşalim kentinin ilk piskoposu atandı; ancak Evsebyus’a göre onu piskopos atayan Elçilerdir. Dikkat çekici kutsallığından ve doğruluğundan dolayı ona ‘âdil’ anlamında ‘Olvias’ takma adı verildi. Paskalya günü herkesi şaşırtır şekilde tapınağın zirvesine, yani çatısının en yüksek noktasına tırmandı ve oradan ondan beklenen şeyi söyledi: İsa hakkında tanıklık. Yüksek bir sesle, İsa’nın En Yüce Gücün sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geleceğini bildirdi. Bu tanıklık üzerine oradakiler ‘David oğluna Hosana!’ diye bağırdılar. Ancak Ferisiler ve Yazıcılar ‘Ah! Doğru Yakup bile yoldan çıktı!’ dediler. Başkâhin Hanna’nın emriyle ordan aşağı atıldı ve taşlanırken katilleri için dua etti. Çırpıcı tahtasıyla kafatası ezildi ve 62 senesinde son nefesini verdi (Evsebyus, Kilise Tarihi, II.23). Diasporadaki Yahudilere Evrensel Mektupların birincisi Yakup tarafından yazıldı.