ANTAKYA ORTA VE UZAK DOĞU RUM ORTODOKS PATRİĞİ 10. YUNANNA YAZICI

Kadasetli Patrik 10. Yuhanna 1955 yılında Suriye’nin Lazkiye şehrinde doğdu. Ailesinin evinde büyüdü. İnanç ve ibadet üzerine yetiştirildi. Ailesi iman ve ilimle bilinirdi.

Merhum babası Menah Yazıcı Suriyeli olup, Arapça dili hocasıydı. Annesi bayan Roz Musi Lübnan’lıdır. 3 kardeşi vardır. Bunlardan biri Kadasetli Hazretleri Halep Metropoliti Pavlus Yazıcı’dır. Kızkardeşi Tartus’ta Seyyidet Balmana manastırında rahibedir. Patrik Hazretleri Lazkiye’de yaşadı ve buradaki okullarda eğitim gördü.
 
Her zaman üstün derece ile mezun oldu. Eğitimine Tişrin (Ekim ) Üniversitesi İnşaat Mühendisliği fakültesinde devam etti. Üniversite eğitimi sırasında gençlere hizmet konusunda lider bir rol aldı.Kilise korolarının eğitimini üstlendi. Gençlere hizmete yönelik bu çok önemli rolünü birçok ruhsal programlar düzenleyerek devam ettirdi.
 
1978 yılında Balamand Üniversitesi Teoloji Fakültesinden Lisans diploması aldı. Daha sonra 1983 yılında Selanik Üniversitesinden Teoloji Doktorası derecesini kazandı ve onur derecesiyle buradan mezun oldu. Doktora tezi Yunanca olarak“ Kutsal Vaftiz Ayini” (Tarihsel, Teolojik ve Liturjik Araştırma) adı altında yayınlandı. Teoloji eğitimi esnasında Yunanistan’ın Selanik kentinde bulunan Bizans Musikisi Yüksek Enstitüsünden 1981 yılında Kilise Musikisi Diploması aldı.
 
1979 yılında Diyakon olduktan sonra, 1983 yılında Lazkiye Metropolitliğinde, Metropolit Yuhanna Mansur Hazretleri tarafından Peder olarak kutsandı. 1981 yılından itibaren Balamand Üniversitesi Teoloji Fakültesinde Liturjiya ( Kutsal Ayin ) dersi vermeye başladı. 1988-1991 yılları arasında Teoloji Fakültesi Dekanlığı yaptı. 2001-2005 yılları arasında Balamand Manastırı Reisi olarak görev yaptı. 1993-2005 yılları arasında Vadi El-Nasara’da bulunan Aziz Georgios El-Humayra Patriklik Manastırı Reisi olarak görev yaptı. Ve bu manastırda Rahiplik müessesesini kurdu. Ayrıca aynı manastırda Patrikhane düzeyinde Ruhanilik geliştirme okulunu kurdu. Tartus Balmanada’da Meryem Ana manastırını kurdu.
 
1995 yılında Antakya Patrikhanesi Sinod Meclisi tarafından Vadi El-Nasara’da El-Hass bölgesine Episkopos olarak atandı. Hizmetini 2008 yılına kadar burada sürdürdükten sonra, Sinod Meclisi tarafından tekrar Orta ve Batı Avrupa’ya Metropolit olarak atandı.
 
El-Hass Episkoposluğu görevinde iken genel olarak Hıristiyanlık ve özel olarak da Ortodoksluk konularında uluslararası ilişkileri vardı. Yunanistan, İtalya, İsviçre, Kıbrıs, Amerika, Rusya ve İngiltere’de Ortodoksluk ve Ekümenik konulara ilişkin birçok uluslararası kongrelere katıldı.
 
Kadasetli Patriğin gerek uluslararası kongrelerde; gerek Kiliseler arası ile yurtiçi diyaloglarda dile getirdiği çok önemli insani, vatani ve evrensel tavırları vardır. Çözümler için gerçek olan sözlere güveni ve görüşlerinin açıklığıyla şöhret kazandı. İçerdeki birliğin nasıl sağlanacağını bilir, içerde ve dışarda bulunan bütün gruplar arasındaki kişileri diyalog ve barışa davet eder. İyi bir dinleyicidir. Ve her ihtiyacı olan ile görüş sahibi kişiler için güvenilir bir hizmetkardır.
 
Aktif olarak görev yaptığı yerlerde Kilisenin faal olduğu ve güçlü bir ivme yakaladığı görünür. Gençlere nasıl yakın olunacağını ve onların Kiliseye, topluma ve bulundukları vatana nasıl hizmete çağrılacağını bilinmesiyle tanınır. Kilise hizmetleri süresince gösterdiği kurumsal ve sonuç veren idari çalışmaları onu en iyi bir şekilde tanıtır.
Ruhaniliğe özendirme faaliyetlerinde etkin bir rolü vardır. Aynı şekilde Balamand Üniversitesi Teoloji Fakültesinde çok önemli bir rolü olmuştur.
Kadasetli Patriğin, Teoloji, eğitim, Musiki ve Liturjiya konularında birçok eserleri vardır. Bunlardan, liturjik araştırmalar serisi, Episkopos, Peder ve Diyakon hizmetleri kitapları bunlara ilaveten birçok tercümeler ve makaleler ile muhtelif yerlerde verdiği konferanslar sayılabilir.
     
    Yayınlanmış önemli makale ve kitapları:
- “Kutsal Vaftiz Ayini (Tarihi, Teolojik ve Litorjik araştırma)” Selanik-1983 (Yunanca’da Doktora Tezi),
- Bizans Musiki İlkeleri Balamand - 1990(İkinci Baskı 2001),
- Mucizeli Aziz Nektoryos’un hayatı Lazkiye -1990,
- Ruhanilik ve Ruhanilerin evliliği Lazkiye -1990,
- Vaftiz: Mesih’te yaşama girişin gizemi Lazkiye – 1992
- Peder Hizmetleri Kitabı, Aziz Georgiyos El-Humayra Manastırı-1992 (Düzeltilmiş ikinci Baskı 2005)
- Altınağızlı Aziz Yuhanna usulü Kutsal Ayin Kitabı Aziz Georgios El-Humayra Patriklik Manastırı - 2001
- Ayrıca Balamand Üniversitesi Teoloji Fakültesince çıkarılan Hizmetler ve Liturjik Kaynaklar serisi;
Arapça diliyle birçok tercümeleri vardır. 
 
Bunlar;
- Azize Makrina’nın Hayatı,
- Aziz Naysisli Gregoryos, Azizler serisi, Nur yayınları-1984, 
- Oruçlu Aziz Markos’un: Faaliyetleriyle doğruluğu kazanacağına inananlar için, duada ve ruhsal hayatta bölümler, 
- Kilise Pederleri serisi, Nur yayınları 1990.
 
Birçok kongrelere katıldı, en önemlileri:
- Altıncı ve Yedinci Yüzyıllarda Antakya Ortodoks Kilisesinin Liturjiyaya katkısı Antakya Kilisesi Kongresi Balamand Üniversitesi-1999
- Tövbe Gizemi: Kilise Liturjiyasına ilişkin kongre Kutsal Ruh Üniversitesi El-Keslik - Beyrut- 2002
- Teoloji ve gütme Kuzey Amerika Antakya Metropolitliği Pederlerinin yıllık kongresi- Pensilvanya eyaleti
- Antakya Köyünde 2002
- Ortadoğu’da Kilise- Oxford Üniversitesi İngiltere 2002
- Doğu bakış açısıyla Kilisenin anlamı konusunda derin bir düşünüş, Ortodoksluk araştırmaları Enstitüsünde konferans Cambridge -2002
- Maddiyatı reddeden tabip Azizler Konferansı, Aziz Georgios hastanesi kuruluşunun 125. Yıl töreni münasebetiyle yapılan kongre Beyrut-2002
- Bizans Ritüelinde Efharistiya, Kilise Liturjiyasına ilişkin kongre, Kutsal Ruh Üniversitesi- El Keslik-Beyrut-2004
 
 
Patrik Hazretleri Ignatiyos IV’ün vefatı üzerine; 17 Aralık 2012 tarihinde Antakya Patrikhanesi Sinod Meclisi tarafından Antakya Orta ve Uzak Doğu Rum Ortodoks Patrikliğine seçilmiştir.