METROPOLIT PAVLUS YAZICI

Metropolit PAUL (Rami) YAZICI, Suriye’nin kıyı kenti Lazkiye’de 1959 yılında doğdu. Çok dindar bir ailede büyümüş,  Kilise sevgisi ile yetiştirilmiştir. Lazkiye’de yaşamış ve yaptığı çalışmalar konusunda   üstün meziyetler göstermiştir. Liseden mezun olduktan sonra, Tişrin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü  iyi derece ile bitirmiştir. Üniversite çalışmaları sırasında, gençlik kolları başkanlığı yapmış, Pazar Okulu ve Bizans Müzik Eğitiminde öncü bir rol oynamıştır.

1985 yılında diyakon (peder yardımcısı) olarak atandı. Selanik Üniversitesinde İlahiyat eğitimi aldı. Master tezi (1989) ile doktora tezini (1992) mükemmel derece ile bitirdi. Yunanca yazdığı tez kitabını da yayınlamıştır. (Altınağızlı Aziz Yuhanna’ya göre Mesih’in yaşamı-Selanik, Yunanistan, 1992). O, aynı zamanda Yunanistan'ın en iyi okullarından Athos dağında Bizans Müziği ve İkonografi okumuştur. 1992 yılında pederlik mertebesine yükseltildi. Aynı tarihten itibaren, Lübnan Belemend Üniversitesinde ders ve  vaazlar vermeye başladı. 1994 yılında Archimandrite mertebesine yükseltilerek Şam’lı Aziz Yuhanna Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Dekan olarak atandı. 1999 yılında, Patrik Ignatius IV'ün desteği ile, Belemend Manastırı’nın bakım ve onarımına özel bir önem vermiş ve Belemend Manastırına tayin olmuştur. Sen Sinod meclisinin 2 Ekim 2000 tarihinde yaptığı toplantıda Halep ve İskenderun Metropolitliğine seçilmiş, 20 Ekim 2000 tarihinde Şam’da ki Meryemiyyi Katedralinde Metropolitlik asasını almıştır. 22 Ekim 2000 tarihin de ise Halep’te ki Mar İlyas Kilisesinde Metropolitlik kürsüsünde ilk ayinini gerçekleştirmiştir. 2001 yılının Şubat ayında Metropolit olarak bölgeye ilk ziyaretini gerçekleştirmiş olup, aynı yıl içerisinde Antakya Patrikhanesine bağlı olan Hatay ve Mersin bölgesine Patrikhane temsilcisi olarak atanmıştır. Metropolitliği sırasında 24 kişiye diyakonluk ve Pederlik kutsaması yapmıştır. Bunlardan üç tanesini Türkiye’de gerçekleştirmiş olup; Mersin Ortodoks Kilisesinde İspir Teymur’u Pederlik mertebesine atamıştır. (5 Aralık 2004) 

Antakya Ortodoks Kilisesinde ise Dimitri Doğum (8 Ocak 2005) ile, Jan Dellüller’i (9 Ocak 2005) Pederlik mertebesine atamıştır. 

2005 yılının Eylül ayında Ortodoks ve Katolik Kiliseleri arasında Antakya Patrikhanesinin resmi ilahiyat temsilcisi seçilmiştir. 26 Eylül 2005 tarihinde Medeniyetler buluşması kapsamında, Kadasetli Hazretleri Fener Patriği Bartholomeos’un riasetinde Antakya Ortodoks Kilisesinde yapılan evrensel duaya Antakya Patrikhanesi temsilcisi olarak katılmıştır. 27 Ekim 2007 tarihinde Altınağızlı Aziz Yuhanna’nın sonsuz uykuya yatışının (ölümünün) 1600. Yılı münasebeti ile Latin Katolik, Rum Katolik, Ermeni ve Maronit Metropolitlerinin de katıldığı Antakya Ortodoks Kilisesinde yapılan evrensel duaya Antakya Patrikhanesi temsilcisi olarak katılmıştır. 29 Haziran 2008 tarihinde Antakya kürsüsünün kurucuları Azizler Petrus ve Pavlus bayramı münasebeti ile, Katolik Kilisesi (Merhum  Mr. Luigi Padovese) ile birlikte ortaklaşa düzenlen Evrensel dua ilk kez Kilisemizde yapılmış olup, Antakya Patrikhanesi temsilcisi olarak katılmıştır. Metropolit 29 Haziran 2009 tarihinde Antakya kürsüsünün kurucuları Azizler Petrus ve Pavlus bayramında, Aziz Pavlus yılının kapanışı münasebeti ile, Kadasetli Hazretleri Fener Patriği Bartholomeos’un riasetinde Antakya Ortodoks Kilisesinde yapılan akşam duası ve bayram ayinine Antakya Patrikhanesi temsilcisi olarak katılmıştır. Arapça diline ek olarak, Yunanca, İngilizce ve Fransızca’yı çok iyi bilmektedir. Arapça, İngilizce ve Fransızca dilinde yazılıp yayınlanmış birçok makaleleri ve tercümeleri bulunmaktadır. Günlük ibadetlerde kullandığımız İman yolu adlı dua kitabı ile Pederlerin hizmet kitabının ( Efholoji ) Arapçadan Türkçe’ye tercüme edilmesini sağlamıştır.

 

 Ayrıca;

Azizlerden özdeyişler,

Azizlerin hayatı,

Tanrı’yı kuşanan Antakya’lı Aziz Ignatiyos,

El İhsan (İyilikler),

Altınağızlı Aziz Yuhanna,

Meryem Ana ve İsa Mesih’le ilgili bayramların ikonalarla anlatıldığı kitapların Arapça’dan Türkçe’ye çevrilmesinde büyük emekler sarfetmiştir.