KUTSAL PEDERLER PAZARI 7. KONSİL

 İmparatoriçe İrini ve oğlu Kostantin döneminde (780-820) 7. Konsilin 2.İznik Toplantısında Atalarımızın  alınan kararlar;

     1.İkonoklastik Çekişmeler: Bu kelime suret kırma anlamına gelmektedir. Özellikle Kutsal Kitap tasvirleri, heykelleri, çizimlerinin kırılması anlamındadır. Özellikle bu çekişme insanların bu suretlere, resimlere saygıdan ziyade tapınma eğilimi göstermelerinde böylesine çekişmeler söz konusu olmaya başlamıştır. Leo III (İ.S 726) bunların kullanımının on emrin ikinci şıkkına aykırı olduğunu söyleyerek bütün kiliselerden kaldırılmasını  emretti. “ Bizler ikonlara saygı gösterirken o nesneye değil, orada anlatılan hadiseye kişilere saygı gösteriyoruz” diyordu.İmparatoriçe İreni  (780-820) döneminde ikinci Nicea(İznik konsülünde 787’de ikonlara saygı göstermenin, onore etmenin olabileceği onaylandı. Konsilin ikonalar konusunda kilisenin tutumuyla ilgili olarak kararlaştırılan metinden bir bölümü şöyle: “Bizler günümüze kadar olan kilisenin töresini hiçbir değişiklik veya tebdil olmadan koruyacağız ve bunlar arasında şahıslara ait olan resimler. Ve bu birçok yönden yararlı bir gelenektir ve özellikle de tanrımız olan Kelamın beden almasının bir hakikat olduğunu, herhangi bir hayal veya tasavvur olmadığını ortaya koymaktadır. Çünkü resimler içindeki bazı işaret ve izahatlardan başka onurlu duyguları  heyecanlandırmaktadır.